Panel năng lượng mặt trời:


  • Công suất 10-400W
  • Công nghệ Mono, Poly
  • Hiệu suất 16-19%
  • Bảo hành 5-10 năm
  • Tuổi thọ 25 năm

Tài liệu kỹ thuật chi tiết một số loại pin NLMT:
GER SOLAR:
Poly:
GER-72P
GER-60P-35mm
GER-60P-40mm
GER-54P
GER-36P

Mono:
GER-72M(Black)
GER-60M(Black)
GER-72M(M156)
GER-60M(M156)
GER-54M(M156)
GER-36M(M156)
GER-72M(M125)

Hanover Solar:
Mono Panel
Poly Panel
Canadian Solar:
Flyer HiKu CS3W-P
Flyer HiKu CS3L-P
Flyer HiDM CS1H-MS
MaxPower CS6U-P_High Efficiency
MaxPower CS6U-P
Datasheet CS6K-P
Datasheet CS6K-P High Efficiency
SuperPower CS6K-MS
SuperPower CS6K-P
SuperPower CS6K-P
TRINA SOLAR:
ALLMAX PD05.08
ALLMAX PD05.05
TALLMAX PD14
TALLMAX 1500V PE14A
60-cell DUOMAX
PEG5
PEG5.07
PEG5.40
PEG5.47
72-cell DUOMAX
PEG14
PEG14.40
40-cell DUOMAX PEG40.07
RISEN ENERGY:
High Performance Mono Module 60X6 Download PDF
High Performance Mono Module 72X6 Download PDF
High Performance Poly Module 60X6 Download PDF
High Performance Poly Module 72X6 Download PDF

Glass-Glass Module: 
Mono Module English
Poly Module  English
Efficient component
Poly Module English
Mono Module English

Các đối tác:

   

Loading...