Hệ thống điều khiển hệ thống đèn đường trong Smart City
– Đặt, xem, điều khiển thông số hoạt động hệ thống từ trung tâm
– Điều khiển dimming giảm điện năng tiêu thụ
– Tối ưu hóa bật/tắt đèn theo mùa
Bật/tắt/dimming tùy thuộc số lượng xe

Categories: Sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.