Bộ lưu điện duy trì dòng điện ổn định cho thiết bị không thể cắt điện như: Máy tính, máy chủ, hệ điều khiển, giám sát…hoặc đóng vai trò như máy phát điện lúc mất điện kéo dài.

Công ty SCITECH cung cấp giải pháp lưu điện ON-LINE và OFF-LINE công suất từ 500W – 20kW, thời gian lưu điện từ 10 phút đến 8h.

Thông số kỹ thuật một số loại UPS:

H1000/H2000/H3000 datasheet
Offline Series 1000VA(500-1500VA)
HD-1000L Series (600-3000VA)
Online Series K1(1-3KVA)
Online Series K1 (5-10KVA)
Online Series KT – PF 0.8(1-10KVA)
Online Rackmout Series KR (1-10KVA)

Loading...