Cung cấp hệ thống điện mặt trời 80kW cho nhà máy may Quế Sơn – Quảng Nam.

Loading...