• Tiết kiệm điện cho từng đèn đường
  • Không cần thay thế chấn lưu
  • Tiết kiệm điện từ 30-50% điện năng tiêu thụ
  • Nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng

Tài liệu kỹ thuật Dim250ST

Loading...