Giá trị cốt lõi

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1.Tầm nhìn

Công ty cổ phần ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ cao (SCITECH) là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện hiệu suất cao tại Việt Nam và khu vực.

2.Sứ mệnh

Đáp ứng nhu cầu về thiết bị điện hiệu suất cao cho khách hàng với chất lượng vượt trội và dịch vụ đúng cam kết.

3.Khẩu hiệu

Năng lượng hiệu quả

4.Giá trị cốt lõi

4.1. Chất lượng – Tín nhiệm

SCITECH  xây dựng niềm tin của khách hàng trên cơ sở cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm với công việc và khách hàng.

4.2. Tinh thần trách nhiệm

Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, mang hết trí tuệ, sức lực giải quyết công việc một cách hiệu quả, hết lòng phục vụ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

 

4.3. Tôn trọng con người

Đề cao tính nhân văn trong Công ty, con người được tôn trọng, đảm bảo quyền lợi vật chất cũng như tinh thần, tạo điều kiện phát triển bản thân, nâng cao trình độ, nhận thức, thu nhập tương xứng với công việc đảm nhận.

4.4. Đoàn kết gắn bó

Cán bộ công nhân viên SCITECH gắn bó đoàn kết trên cơ sở bình đẳng, công bằng, trung thực cùng nhau giải quyết vấn đề, cùng nhau hành động vì sự phát triển của bản thân và Công ty.

4.5. Sáng tạo –  Hiệu quả

Tạo điều kiện cho mọi người phát huy được khả năng sáng tạo, đổi mới công nghệ, cách làm đem lại hiệu quả cao nhất cho công việc và tăng thu nhập cá nhân, giữ SCITECH ở tầm dẫn đầu về công nghệ mà Công ty cung cấp.