Hệ thống điều hành qua mạng – Web Based Operator


Bằng việc ứng dụng công nghệ này, chỉ với một máy tính kết nối mạng, người điều hành có thể giám sát được hoạt động của nhà máy mình, đồng thời đưa ra các mệnh lệnh kịp thời phù hợp với điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay20120622155952image002 (4)

Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào điều khiển công nghiệp, SCITECH đã xây dựng thành công hệ thống giám sát hoạt động của dây truyền công nghệ qua môi trường mạng Internet. Bằng việc ứng dụng công nghệ này, chỉ với một máy tính kết nối mạng, người điều hành có thể giám sát được hoạt động của nhà máy mình, đồng thời đưa ra các mệnh lệnh kịp thời phù hợp với điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay.