Hệ thống thu thập số liệu từ xa DMS – Data Monitoring System


Hệ thống DMS – Data Monitoring System được phát triển nhằm mục đích thu nhập số liệu từ các thiết bị điện tử từ hiện trường truyền về trung tâm qua mạng (Modem Dial Up, ADSL, Ethernet, Internet… ).

20120622155102image002 (3)

   Tại trung tâm người điều hành có thể giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị, các thông số liên tục được cập nhật về trung tâm, dữ liệu thu nhận được lưu trữ, tổng kết thành các bảng biểu phục vụ báo cáo, tổng hợp. Hệ thống có thể đưa ra các cảnh báo nếu hiện trường xảy ra lỗi hoặc các thông số vượt ngưỡng đặt. Trung tâm có thể điều khiển hoạt động của một số thiết bị chấp hành tại hiện trường.

  Hệ thống DMS – Data Monitoring System được xây dựng trên nền các ứng dụng kết nối mạng, tại hiện trường thông tin được thu thập qua thiết bị đầu cuối, thiết bị này kết nối với trung tâm qua mạng, một hệ thống có một trung tâm quản lý hàng trăm thiết bị đầu cuối thu thập thông tin. DMS trang bị modul chương trình bảo mật để thông tin thu thập về đảm bảo tính an toàn xác thực. Hệ thống DMS – Data Monitoring System được thiết kế nhằm mục đích giám sát các thông số tại những địa điểm nằm rải rác tại các khu vực khác nhau cách xa trung tâm vận hành. Hiện trường là những nơi có môi trường khắc nghiệt, ô nhiễm, độc hại…Trong trường hợp người điều hành cần biết ngay lập tức các thông số xảy ra tại hiện trường, tổng hợp đưa ra kết luận, phục vụ công tác triển khai khắc phục hậu quả trong thời gian ngắn nhất.

                                                                                 image004

Ứng dụng của hệ thống DMS – Data Monitoring System

  • Cảnh báo đột nhập, cháy, nhiệt độ cao, ngập lụt tai các tòa nhà, xưởng, văn phòng … từ trung tâm
  •  Đo đạc thông số khí tượng, thủy văn
  •  Thu thập thông số môi trường của khu công nghiệp, nơi ô nhiễm…
  •  Đo đạc, xử lý các thông số trong nhà máy công nghiệp hóa chất, dầu ..
  •  Thu thập thông số đưa ra cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm như các khu mỏ đang khai thác, chế biến quặng …
  • Hệ thống thu thập thông tin giao thông