Hệ thống điện mặt trời Scitech cung cấp có thời hoàn vốn 4-5 năm (cho điện kinh doanh), 7 năm (cho điện sản xuất), các năm sau đó khách hàng hưởng lợi chi phí không đáng kể. Scitech cam kết bảo hành cho sản phẩm lên đến 15 năm, hỗ trợ kỹ thuật lên đến 30 năm cho hệ thống Công ty xây dựng.

Category: Hỏi đáp về NLMT
Categories:

Loading...