Chất lượng điện do máy phát cung cấp thường kém so với tiêu chuẩn của điện lưới, do đó muốn hệ thống NLMT hoạt động song song với máy phát điện thì cần phải lắp thêm thiết bị cải thiện chất lượng điện đầu ra kèm chức năng đồng bộ. Trong nhiều trường hợp thiết bị đồng bộ này đắt tiền nên giải pháp thích hợp hơn là không sử dụng điện NLMT hoạt động song song với máy phát điện.

Category: Hỏi đáp về NLMT
Categories:

Loading...