Lắp đặt hệ NLMT hòa lưới tại hộ gia đình có những lợi ích thiết thực như sau:

  • Sử dụng điện sinh hoạt tại các hộ thường ở mức trên bậc 4 nghĩa là trung bình giá >3000/kWh. Lắp 1kW NLMT chất lượng tốt, đúng kỹ thuật tại miền Bắc sẽ sản xuất 1100kWh/năm, tại miền Trung 1300kWh/năm, miền Nam 1500kWh/năm.  Như vậy lắp 1kW đối với miền Bắc được lợi 3,3 triệu/năm, miền Trung 3,9 triệu/năm, miền Nam 4,5 triệu/năm.
  • Hiện nay có nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước như: mua điện dư với giá 2100đ/kWh, các chương trình hỗ trợ đối với hộ gia đình sử dụng điện NLMT từ 6-9 triệu/hộ.
  • Công ty Scitech đảm bảo hệ thống lắp đặt tấm pin và vật tư khác có chất lượng cao, đúng xuất xứ, bảo hành dài hạn. Cam kết hệ thống NLMT được lắp đồng hồ 2 chiều đo đếm điện của EVN.
Category: Hỏi đáp về NLMT
Categories:

Loading...