• Đối với hệ hòa lưới không lưu trữ ( On-Grid): Khi mất điện lưới thì hệ điện NLMT ngừng sản xuất điện cho dù trời đang nắng.
  • Đối với hệ hòa lưới có lưu trữ ( Hybrid): Khi mất điện hệ vẫn duy trì dòng điện cho các phụ tải quan trọng trong nhà.
Category: Hỏi đáp về NLMT
Categories:

Loading...