Lắp 1kW NLMT chất lượng tốt, đúng kỹ thuật  tại miền Bắc sẽ sản xuất 1100kWh/năm, tại miền Trung 1300kWh/năm, miền Nam 1500kWh/năm. Có thể theo dõi sản lượng điện thu được hiển thị trên inverter hoặc qua điện thoại. Dựa vào số liệu này ta nhân với giá điện trung bình trước khi sử dụng NLMT ta sẽ tính được lợi tức do hệ thống NLMT mang lại.

Category: Hỏi đáp về NLMT
Categories:

Loading...