Trước khi lắp đặt, kỹ sư SCITECH sẽ khảo sát, nghiên cứu đưa ra giải pháp phù hợp với lưới điện hiện có tương  ứng với nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư. Thông thường hệ NLMT hòa lưới không làm thay đổi thiết kế hệ thống điện hiện tại, cũng  như giảm thiểu việc can thiệp vào công trình đã xây dựng đang sử dụng ổn định.

Category: Hỏi đáp về NLMT
Categories:

Loading...