Thời gian thi công lắp đặt hệ thống NLMT tùy thuộc vào đặc thù tại vị trí lắp đặt, trên mái nhà, dưới đất… Một hệ NLMT 5kW thông thường thi công mất 2-3 ngày.

Categories:

Loading...