Công ty Scitech cung cấp 2 giải pháp cho vấn để này như sau:

  1. Lắp số lượng tấm pin công suất nhỏ kèm với một inverter có công suất lớn đúng với dự định phát triển. Khi muốn tăng công suất, chỉ cần lắp thêm tấm pin,  không phải lắp inverter.
  2. Lắp số lượng nhỏ tấm pin kèm inverter có công suất tương ứng, khi cần nâng công suất thì mua thêm tấm pin và Inverter có công suất tương ứng.

Cả hai giải pháp đều có thể áp dụng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hay hoạt động bình thường của hệ thống lắp đặt cũng như hệ thống phát triển trong tương lai.

Category: Hỏi đáp về NLMT
Categories:

Loading...